Kinderfysiotherapie

Laat ik mij eerst aan u voorstellen.

In 1976 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en in 2005 heb ik mij gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut. Ik heb in verschillende praktijken gewerkt.

De reden van mijn specialisatie? Omdat een kind geen kleine volwassene is…. en vraagt om speciale kennis en kunde.

Als kinderfysiotherapeut ben ik gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Behandeling

Als kinderfysiotherapeut werk ik met de kinderen (en samen met ouders
en zo nodig de leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer mee spelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

 

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren de kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en te ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeer ik de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houd ik rekening met de lichamelijke mog3elijkheden van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. Als kinderfysiotherapeut heb ik daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Met vriendelijke groet,  Simone Radema